Molens hebben wind nodig

zaterdag 14 februari 2015  bomen kappen bij molen Nooit Gedacht 

Dat windmolens een vrije windvang moeten hebben om te kunnen functioneren lijkt logisch. Toch is de windvang bij molens geen vanzelfsprekende zaak. De molenbiotoop, 'leefomgeving' van de molen staat vaak onder druk. Gebouwen en bomen ontnemen de broodnodige energiebron van het monument. Bij de molen Nooit Gedacht kunnen we spreken over een behoorlijk goede biotoop. De molenbiotoop is ook gewaarborgd doordat deze is opgenomen in het bestemmingsplan van de kern Warnsveld . Bij het afgeven van bouwvergunningen moet de gemeente deze toetsen aan de voorwaarden gesteld in het bestemmingsplan. Groen is altijd lastiger. Een klein boompje wordt groot en dat realiseert men zich pas na een aantal jaren. Zo ging het ook met twee bomen bij de eerste seniorenwoning vlak bij de molen. Bij forse wind ramde de takken tegen het dak en zorgde voor de nodige onrustige nachten. Tijd om dit te veranderen. Zo gebeurde het dat op zaterdag 14 februari de molenaars van de Nooit Gedacht hun buurman kwamen helpen met het rooien van de beide bomen.
De buurman verlost van de overlast, de molenaars ook uit die richting weer wind en een andere buurman een stapel haardhout erbij. In een dag drie man blij.
Van Zuijlen - De Lekkere Bakker!

Twitter