2015 in cijfers


In 2015 zijn we 860 uur op de molen geweest, waarvan 715 uur onbelast gedraaid is en er tijdens 111 uur is gemalen. 34 uur was er onvoldoende wind of was niet mogelijk te draaien vanwege onderhoudswerk. Aan het eind van het jaar had de bovenas 455.100 omwentelingen gemaakt. In totaal is er 80 uur getimmerd, geschilderd of zijn besteed aan kleine herstelwerkzaamheden. De geslaagde vrijwillige molenaars: Henk Harmsen, die in mei dit jaar slaagde, Jan Simon, Marcel Pot, Vincent Seubring en Dirk-Jan Abelskamp zorgden ervoor dat de molen op 153 dagen draaide. De leerlingmolenaars Johan van der Bunt en vanaf half oktober ook onze kersverse leerling Ben Hogendoorn versterkten zaterdags het molenteam. Gerrit van de Pol, Henk Roelofs en Roel van Daalen waren regelmatig aanwezig om hun handen uit de mouwen te steken. In 2015 werd 2550 kg maïs gebroken, 2425 kg maïs gemalen, En aan consumptiemeel werd 1400 kg baktarwe en 400 kg spelt vermalen. In totaal bezochten ruim 2300 mensen de molen.
Van Zuijlen - De Lekkere Bakker!

Twitter