2017 in cijfers

2017In 2017 (2016) zijn we 802 (839) uur op de molen geweest, waarvan 718(691) uur onbelast gedraaid is en er tijdens 72 (115) uur is gemalen. 13 (33) uur was er onvoldoende wind of was niet mogelijk te draaien vanwege onderhoudswerk. Aan het eind van het jaar had de bovenas 385.100 (423.700) omwentelingen gemaakt. In totaal is er 88 (70) uur getimmerd, geschilderd of zijn besteed aan kleine herstelwerkzaamheden. De geslaagde vrijwillige molenaars: Henk Harmsen, Marcel Pot, Vincent Seubring en Dirk-Jan Abelskamp zorgden ervoor dat de molen op 150 (147) dagen draaide. De leerlingmolenaars Johan van de Bunt Ben Hoogendoorn, Jaap de Nooijer en Dinant van de Brink versterkten het molenteam. Gerrit van de Pol en Roel van Daalen waren regelmatig aanwezig om hun handen uit de mouwen te steken. Door controle op Europese wetgeving in de veevoederindustrie is de hoeveelheid maalgoed die we mochten verwerken aanzienlijk geslonken. In 2017 werd nog 240 (2775) kg maïs gebroken, 240 (2925) kg maïs gemalen. Daarnaast hebben we nog eens 1445 (785) kg voertarwe kunnen breken. Aan consumptiemeel werd 1250 (1360) kg baktarwe en 95 (175) kg spelt vermalen.
Van Zuijlen - De Lekkere Bakker!

Twitter