Regen geen spelbreker op de Monumentendag

zaterdag 14 september 2013 

Een grauw wolkendek en motregen bij het begin van de monumentendag van 2013. Bepaald geen prachtig weer en het zou nog wel eens zo kunnen blijven tot een uur of drie. Dat betekend werkeloze pannenkoekenbakkers en misschien een handje vol bezoekers. Het viel allemaal heel hard mee. Voor de middag hield het op met regenen en meteen de eerste bezoekers in de molen. Daarna was er constant publiek op de molen en hadden de drie aanwezige molenaars nauwelijks tijd om even een boterhammetje of en bakje koffie te pakken. En wat wil je nog meer ook nog eens een lekker windje. Dus regelmatig wordt gedemonstreerd wat de molenaar moet doen om te kunnen gaan malen. Snel een zakje tussen de stenen door en weer even de steen uit het werk zodat de hele escapade kan worden herhaald voor een volgende groep bezoekers. En zo hebben heel wat kinderen een zakje geluid of zelf voor 'molen' gespeeld met het handsteentje. Tussendoor wordt het nodige vertelt over 'malen voor de prins', draaien met blote benen, waarom molenaars een luiwerk hebben etc. En ondertussen wordt er op de begane grond lekker gesmikkeld van de poffertjes en de pannenkoeken.

Macht & Pracht

Door de eeuwen heen hebben invloedrijke personen en instellingen veel monumentale pracht voortgebracht om hun macht tentoon te spreiden. Dit gegeven vormt de inspiratiebron voor het thema van Open Monumentendag 2013: Macht & Pracht. In het weekend van 14 en 15 september zullen duizenden schitterende monumenten met Macht & Pracht hun deuren openen voor het publiek.

De rijkdom, schoonheid en grootsheid van Macht & Pracht zie je natuurlijk meteen bij monumenten zoals kastelen, paleizen, grachtenpanden, kerken, rechtbanken, stadhuizen. Een molen past op het eerste gezicht niet direct bij dit thema. Het is een fabrieksgebouw waarvan ieder onderdeel functioneel is. Zonder fratsen, soms met een zeer bescheiden vorm van versiering. Je kunt er ook anders naar kijken. De molen is een bekend symbool geworden voor Nederland. Een machtig werktuig waarmee we land wisten te winnen van onze waterrijke omgeving. En met de wind waren we in staat om in korte tijd grote hoeveelheden graan tot meel te verwerken, hout te zagen, olie te slaan, gerst te pellen tot gort, papier te maken of eikenschors tot looistof te verwerken. Je kunt het bijna niet zo gek bedenken of het was mogelijk om het zware werk door een molen te laten uitvoeren. De vergaand ontwikkelde molens gaven ons een economische voorsprong ten opzichte van andere landen om ons heen. Die economische voorsprong bracht macht. En wie vindt zo'n klassieke molen nu niet prachtig. Een aanwinst in het landschap of het dorpsgezicht. Dus ook zeker de moeite waard om eens beter te bekijken. De Monumentendag is daar een uitstekende gelegenheid voor. De molenaars van de Nooit Gedacht in Warnsveld nodigen u van harte uit om eens te ervaren wat een machtig werktuig zo'n molen eigenlijk is. Ze hopen dan ook dat er zaterdag 14 september een heerlijk windje staat waardoor de kracht van de wind de aanwezige bezoekers kan overtuigen van de Macht & Pracht van een werkende stukje industrieel erfgoed. Daarnaast kunt u ook terecht voor een goed zakje meel, en met de inzet van onze 'eigen' koekenbakker een prima pannenkoek of heerlijke poffertjes. En wie wil dat niet proeven... (foto: Gerrit van de Pol)

Molen in de rouw

maandag 12 augustus 2013  

Vanmiddag is ook de molen Nooit Gedacht in de rouwstand gezet vanwege het overlijden van Prins Friso. De prins was sinds 2005 beschermheer van de Vereniging De Hollandsche Molen, de eigenaar van molen Nooit Gedacht. Prins Friso nam het beschermheerschap over op verzoek van zijn vader Prins Claus, die sinds 1982 beschermheer was geweest. De rouwstand van de molen herkent men aan de stand van het wiekenkruis. De onderste wiek wordt iets verder doorgedraaid en komt zo voorbij de rechtstand. Zo symboliseert de wiekstand: het is voorbij, het is geweest, er is iemand weggegaan..
rouwstandfriso

ARBO-proof

zaterdag 15 juni 2013

Laatste punt uit 'plan van aanpak' molenaars gereed


Voor de ARBO is het noodzakelijk om een risico-inventarisatie en- evaluatie te maken. Hieruit volgt een plan van aanpak om de risicopunten te minimaliseren. In de afgelopen weken is het laatste punt van deze lijst gerealiseerd. Op de stelling (omloop van de molen) hebben we onderaan het stellinghek een 'schopplank' gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dar met name kleine kinderen met hun voeten tussen het hek en de stelling door kunnen schieten. De lat is op 1 ½ cm van het stellingdek gemonteerd waardoor regenwater niet op de stelling blijft staan. Ook is er tussen de lat en het hek ruimte waardoor inrotten grotendeels wordt voorkomen.

Nationale Molendag 2013

zaterdag 11 mei 2013

Ondanks de regen en het slechte weer hebben toch zo'n 300 belangstellenden een kijkje genomen in de molen Nooit Gedacht. De zes aanwezige molenaars hebben uitgebreid hun verhaal kunnen doen over de molen en het werk van de molenaar. Op de begane grond was een minitentoonstelling over het thema van deze molendag; de molenaar. Van de middeleeuwse molenaar tot de huidige vrijwillige molenaar. Dankzij de bij vlagen stevige wind konden veel bezoekers kennis maken met een malende molen en de werkzaamheden die dat met zich mee brengt. Verschillende kinderen deden hun eerste molenaarservaringen op. Zo'n zak met graan is best wel zwaar, gelukkig waren de molenaars slim en met het luiwerk kun je zo'n zware zak makkelijk ophijsen. Ook het helpen van de molen op gang brengen, het lichten van de vang, is voor de jonge bezoekers een unieke ervaring. Misschien was het weer voor een molenbezoek verre van optimaal. leuke plaatjes leverde het wel op.
malen       
luien

Bezoek de molenaar


Altijd al willen weten wat het werk van molenaars inhoud? U kunt het hen vragen tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 11 mei 2013. Ruim 900 molens zetten hun deuren open, speciaal voor u. De 41ste Nationale Molendag staat in het teken de molenaar. Want alleen met wind zal een molen niet draaien.


Zoals iedere zaterdag trouwens,  zijn de beide Warnsveldse molens op de Nationale Molendag open voor publiek. Op de Warkense molen aan de Lage Lochemseweg wordt gemalen en in het naastgelegen Bakkerijmuseum kan men een kijkje nemen bij de klant van de molenaar.

Op de molen Nooit Gedacht aan de Molenstraat in het dorp, vertellen de molenaars u graag meer over hun werk en de molen. Ooit een molen op de wind gezet of een zeiltje voorgelegd? Ervaar zelf wat het werken op een molen betekent. Speciaal voor de Nationale Molendag is er een minitentoonstelling over de molenaar. Bij voldoende wind zal ook op de Nooit Gedacht het malen met de steen worden gedemonstreerd.

Beide molens zijn zaterdag 11 mei de gehele dag te bezichtigen. De entree is gratis. En met voldoende wind in de zeilen kunnen de bezoekers de noeste arbeid van de molenaar ontdekken.

Foto; De molenaars in opleiding Johan van de Bunt en Henk Harmsen zetten de molen op de wind (kruien de molenkap)

Succesvolle examens

donderdag 4 april 2013

Succesvolle examens. Beide heren die in de middag het examen voor vrijwillig molenaar hebben afgelegd hebben daarmee hun getuigschrift binnengehaald. Joop Rutten beet het spits af. Joop leste een paar jaar op de Bronkhorster Molen in Steenderen. www.bronkhorstermolen.nl Op deze ronde stenen beltmolen is een enthousiast team van vrijwillige molenaars actief. Menig toerist bezoekt de molen en er wordt nog regelmatig gemalen. Ook nu Joop geslaagd is zal hij regelmatig op zijn lesmolen te vinden zijn. De tweede kandidaat Wim Buiten volgde zijn opleiding grotendeels op molen De Ster in Geesteren bij Borculo  www.molendester.nl .De Ster is het tweelingbroertje van de molen van Warnsveld. De gemeente Borculo heeft de molen in de jaren 1979/80 voor een bedrag van ruim 400.000 gulden gerestaureerd. Helaas is daarbij het Ten Have wieksysteem verwijderd. Ook Wim gaat het molenaarsteam op zijn lesmolen versterken.

Gelukkig oosten wind

dinsdag 2 april 2013

Een mooi strak oosten windje, voor Jan Simon lijkt het een heerlijk molendagje te worden. Meteen al geïnteresseerd bezoek, dat alles wil weten over de molen en bij het opzeilen hun ogen uit kijken. Een maal lekker aan het draaien is het tijd voor de koffie. Als Jan iets voor half twaalf even naar buiten loopt, ziet hij tot zijn grote schrik dat er bij de vlak bij de molen gelegen woonboerderij aan het Bongerspad rook onder de dakpannen vandaan komt. Snel wordt 112 gebeld. De brandweer komt met groot materieel ter plaatse. Er blijkt er een dunne laag riet onder het pannendak te zitten als isolatie. Bij de brand ontstaat er flinke rookontwikkeling die van grote afstand te zien was. Gelukkig staat de boerderij ten noordwesten van de molen. Dankzij de oosten wind blijven rook en vuur dus uit de buurt van de molen. Rond 12.30 uur wordt het sein brand meester gegeven. Het bluswerk gaat ook daarna nog geruime tijd door. De betrokken boerderij werd in de Tweede Wereldoorlog al eens totaal verwoest bij de V1-ramp in Warnsveld. Achter de woning staat een monument ter nagedachtenis aan dat feit. Daar werd vorige week nog een herdenkingsplechtigheid gehouden.

Molenaarsexamens op de molen Nooit Gedacht

Op donderdag 4 april zullen twee aspirant vrijwillige molenaars examen afleggen voor het getuigschrift Vrijwillig Molenaar. Ze zullen de examencommissie van de Vereniging De Hollandsche Molen moeten overtuigen van hun vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het bedienen van een monumentale windmolen.

Net als bij andere werktuigen komt het functioneren het behoud van deze industriële monumenten ten goede. Een molenaar houdt de molen draaiend, maar zorgt ook voor klein onderhoud en voor het ontvangen en rondleiden van bezoekers. Voor de opleiding tot vrijwillig molenaar wordt naast het nodige enthousiasme, enig technisch inzicht en daadwerkelijke belangstelling van de cursist verwacht. Tijdens de opleiding zal men bij enkele instructeurs op verschillende molens moeten meelopen. Niet alleen om te kijken, maar om – met de handen uit de mouwen – de nodige praktische ervaring op te doen. De uren die men op een molen doorbrengt, worden bijgehouden in een maalboekje. De praktijk wordt ondersteund door theoretische kennis, die in de loop der tijd door en voor Het Gilde van Vrijwillige Molenaars op schrift is gesteld en gepubliceerd in de Basiscursus Vrijwillig Molenaar. Hierin komen onderwerpen als de veiligheid, het weer, de verschillende molentypen en hun onderdelen, het onderhoud en aan de orde.

De twee kandidaten uit Bronkhorst en Ruurlo zijn hun opleiding enige jaren geleden gestart Hun vaste lesmolens staan in Bronkhorste en Geesteren bij Borculo. Nu mogen ze op het examen laten zien dat ze veilig met de molen kunnen werken. Tegelijk worden ze aan de tand gevoeld over hun theoretische kennis van de molen. Ook het weer is een belangrijk onderdeel van de leerstof. Het examen wordt op de molen in Nooit Gedacht afgenomen door de vereniging De Hollandsche Molen. Het is de vereniging er veel aan gelegen om de ongeveer duizend actieve molens in Nederland draaiende te houden. Om problemen door vergrijzing onder de molenaars te voorkomen, is het van belang dat er voortdurend nieuwe molenaars worden opgeleid om hun kennis en vaardigheden niet verloren te laten gaan, zo stelt de vereniging.

Nieuwe leerling molenaar

Sinds september heeft Johan van de Bunt zich gestort op de opleiding tot vrijwillige molenaar. En de ‘klap van de molen’ is aangekomen want er gaat bijna geen zaterdag voorbij of de trein vanuit  Apeldoorn wordt gepakt om vervolgen op het fietsje naar de Nooit Gedacht te komen. De tas met boeken komen dan al snel op de tafel in het molenaarshokje. Door de weeks is er gestudeerd en die zaken moeten dan even ‘live’ bekeken worden.  Ook moeten de handen uit de mouwen gestoken worden want een goede instructeur laat zijn leerlingen natuurlijk het werk opknappen.

2012 in cijfers

Het team molenaars kan terugkijken op een geslaagd molenjaar. In 2012 waren we op 183 dagen op de molen. In totaal 935 uur. Naast het draaien wordt er soms even gemalen  (gebrek aan maalgoed beperkt de uren dat de molen echt in werking kan zijn)  Naast de 1050 kilogram baktarwe is er 4975 kg maïs over de stenen gegaan. Door te weinig wind en onderhoud waren we 97 uur op de molen zonder dat deze heeft kunnen draaien. Dat is toch meer dan 10% van de tijd. Toch lukte het om de bovenas 456.200 keer rond te laten gaan (gemiddeld 556 omw/uur inclusief de uren stilstand)2012

Puberruil XL: Lofogo vs Vincent

Puberruil XL: Vincent vs LofogoHeb je de uitzending van Puberruil XL gemist waarin onze jongste molenaar Vincent ruilt met Lofogo uit Delft? Kijk de uitzending dan hier terug!Kerstster in de molen

zaterdag 22 december 2012
Met de kerstdagen in zicht hangt vanaf vandaag de verlichte kersster weer in het gevlucht. In de stromende regen hebben de molenaars Dirk-Jan, Gerrit en Vincent deze traditionele versiering weer op een end van de binnenroe bevestigd. Komend vanuit Zutphen is de molen nu weer een zichtbaar baken in de dokere urenmomteren kerstster 2012.

kerstster in bovenste end 2012

Het (bijna) verlossende antwoord op de mystery guest!

WARNSVELD - Dat de Warnsveldse molen nog eens een rol zou spelen in een televisieprogramma, hadden de molenaars niet verwacht. Een van hen, Vincent Seubring, had zich aangemeld voor het programma Puberruil en boven verwachting snel stond een filmploeg op de molen.sd45-Warnsveldse-molen
 
In het programma Puberruil nemen twee pubers een tijdje elkaars plek in. Zo ruilde Vincent met Lofogo, een Sudanese jongen die furore maakt in de thaiboksring. De vrolijke Lofogo is geboren in Nederland, maar heeft Afrikaanse roots. Lofogo is een fanatiek thaibokser en wint prijs na prijs. Als Lofogo niet aan het trainen is, rijdt hij rond in zijn Audi of werkt hij in een restaurant waar hij kok is. Hij houdt van lekker eten en het liefst de Afrikaanse keuken, want Afrika zit in zijn hart. 
De nuchtere Vincent is opgegroeid in Warnsveld. Vincent is een handige jongen en gek op klussen en techniek. Het is dan ook niet vreemd dat hij een opleiding tot timmerman volgt. Ook in het weekend steekt Vincent zijn handen graag uit de mouwen. Al vanaf zijn tiende jaar werkt hij elke zaterdag als vrijwilliger op de  molen en hij is zelfs de jongste geslaagde  vrijwillig molenaar van Nederland. Daarnaast is hij scout in hart en nieren.

Kan Vincent zich staande houden in de ring? En zijn z’n heupen los genoeg om te swingen op de Afrikaanse muziek? Zal Lofogo zijn merkkleding willen ruilen voor een scouting outfit? En staat hij zijn mannetje op de molen?

Kijk naar KRO Puberruil, dinsdag 13 november om 21.20 uur op Nederland 3!
Van Zuijlen - De Lekkere Bakker!

Twitter