Het is gelukt, de Warnsveldse molens BLIJVEN draaien

 

Donderdag 28 April 2011

 

 

Vanavond is het definitieve bezuinigingsvoorstel gepresenteerd. En het blijkt dat het voorstel om de bijdrage van de gemeente Zutphen voor het onderhoud van de beide molens in de bezuinigingen mee te nemen is uit het bezuinigingsvoorstel is verwijderd. Gelukkig heeft men dus ingezien dat de jaarlijkse bijdrage van 1900 Euro van essentieel belang is om deze twee monumenten ‘levend’ te houden. Hoewel de raad nog akkoord moet gaan met dit bezuinigingsvoorstel lijkt het erop dat we voorlopig nog op de bijdrage kunnen rekenen.

 

Van Zuijlen - De Lekkere Bakker!

Twitter